formål

Foreningens formål er at videreføre Kaptajn I.P. Jespersens Sundhedsstævner.

Kaptajn Jespersen indså før mange andre, at vejen til et godt helbred blandt andet går gennem en sund levevis og passende motion.

Som deltager sundhedsstævnet er du sammen med frie friske mennesker. Kast dig ud i en atmosfære af friskhed, fest og glæde under mottoet:
Vi skal have et hærdet legeme og føre et levned frit for al blødagtighed.
Tankeklar, legemsglad, viljestærk og hjerteglad. Så er alt godt.
Du bereder stort set selv din skæbne, staven er en gave til hvert et menneske!
Kaptajn I.P. Jespersen

I en uge i juni måned samles foreningens medlemmer til stavgymnastik og mentalhygiejnisk genopladning. Nye medlemmer propeneres af en eller flere af foreningens nuværende medlemmer.

Mine herrer, fat staven!